Poznań ma nowy pomnik przyrody

W Poznaniu ustanowiono nowy pomnik przyrody w Poznaniu. To grupa drzew rosnących przy ul. Wrońskiego i Kraufthofera.

 

Pomniki przyrody ustanawiane są w celu objęcia szczególną ochroną drzew, które mają istotne walory krajobrazowe i przyrodnicze.

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli decyzję o ustanowieniu kolejnego pomnika w Poznaniu. Stała się nim grupa 18 wierzb białych rosnących na poznańskim Górczynie, w rejonie ulic Krauthofera i Wrońskiego. Najniższa z nich ma wysokość 9 metrów, a najwyższa 23. Cenne rośliny stanowią mikrosiedliska dla zasiedlających je bezkręgowców i ptaków.

Aż dziesięć z nich ma obwód od 315-530 cm, a cztery z nich są wielopniowe. Co więcej, jedno z drzew prawdopodobnie jest drzewem żywicielskim dla pachnicy dębowej – owada objętego całkowitą ochroną.

Jednocześnie, wszystkie drzewa z tej grupy stanowią mikrosiedliska zarówno dla gatunków bezkręgowców, jak i dla kręgowców, głównie ptaków.

Jak podkreślają eksperci, łęgi wierzbowe i ich pozostałości to tzw. siedliska priorytetowe, które są zagrożone zanikiem, dlatego mają ogromną wartość przyrodniczą. Wpływają również na retencję wód i funkcjonowanie korytarzy ekologicznych sieci hydrograficznej.