Poznań finansuje usunięcie azbestu. Trwa nabór wniosków do miejskiego programu

Jeszcze do końca miesiąca można składać wnioski do kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Z budżetu miasta może zostać pokryty cały koszt demontażu lub odbioru materiałów zawierających toksyczną substancję.

 

Przed laty wyroby azbestowe były często stosowane w budownictwie. Gdy udowodniono, że to substancja bardzo niebezpieczna dla życia i zdrowia, ponieważ wywołuje szereg chorób, zaczęto je usuwać. Co ważne, azbest musi być odpowiednio zebrany i zabezpieczony, a następnie składowany i zutylizowany.

Konieczne jest usunięcie materiałów z np. dachów czy ścian przez odpowiednie firmy. Miasto Poznań od lat prowadzi miejski program, który pomaga właścicielom nieruchomości w sfinansowaniu akcji.

W ramach aktualnego “Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032” finansowane są demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, ich transport i unieszkodliwienie.

Miasto nie tylko pokryje 100% kosztów usługi, ale także zleci zadanie odpowiedniemu, wybranemu w przetargu wykonawcy, uprawnionemu do zadania. Środki pochodzą zarówno z miejskiego budżetu jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tylko do połowy marca 2023 roku mieszkańcy Poznania złożyli 75 wniosków na usunięcie łącznie 111,951 ton azbestu. Znalazło się w tym: 49 wniosków na demontaż pokrycia dachowego – 46,881 tony, 1 na demontaż elewacji – 0,225 tony oraz 30 na odbiór wyrobów składowanych na posesji – 64,845 tony.

Łącznie przez dwie edycje programu zrealizowano już 406 wniosków, usuwając ponad 532 tony azbestu, z czego: ok. 240 ton stanowiły pokrycia dachowe, 10 ton pochodziło z elewacji budynków, a ponad 280 ton było składowanych na nieruchomości.

Tegoroczny nabór wniosków został wydłużony do 30 kwietnia, co oznacza, że chętni mają czas do końca tego miesiąca.

Wnioski wraz z załącznikami można składać pocztą na adres: Wydział Klimatu i Środowiska UMP, ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań; przez ePUAP lub osobiście w siedzibie wydziału (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są online.