Remont w rejonie PPO Gołuski na A2 – utrudnienia na MOP Konarzewo i węźle Poznań-Zachód

Remont nawierzchni w okolicy Placu Poboru Opłat w Gołuskach będzie wiązał się z zamknięciem wjazdu na MOP Konarzewo oraz łącznicy węzła Poznań Zachód od strony Świecka w stronę Piły i Wrocławia. Prace rozpoczną się 21 kwietnia i potrwają około 18 dni.

 

Zamknięcie MOP Konarzewo oraz łącznicy zjazdowej od strony Świecka spowoduje, że kierowcy jadący z kierunku Świecka i chcący zjechać na węźle Poznań Zachód w kierunku Piły lub Wrocławia będą musieli skorzystać z objazdu. Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Poznań Komorniki, na którym kierowcy będą mogli zawrócić na A2 w kierunku zachodnim i na węźle Poznań Zachód skorzystać ze zjazdu.

Jednakże, dla ruchu zostanie wyłączona tylko jedna łącznica – zjazdowa dla kierunku jazdy z Świecka. Pozostałe łącznice węzła Poznań Zachód będą otwarte.

Spółka zobowiązała wykonawcę do terminowej realizacji prac. Niemniej jednak, warunki atmosferyczne, takie jak silny wiatr, opady deszczu itp. mogą wpłynąć na czas ich realizacji.

Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Prace remontowe mają na celu poprawienie stanu nawierzchni i bezpieczeństwa na autostradzie.