Rośnie liczba zabiegów usunięcia zaćmy w Wielkopolsce

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost liczby zabiegów usunięcia zaćmy w województwie wielkopolskim. Dane z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego pokazują, że liczba wykonanych zabiegów wzrosła z 23 tys. w 2021 roku do ponad 26 tys. w 2022 roku. Wyjątkiem w tendencji wzrostowej był rok 2020, gdy sytuacja pandemiczna wpłynęła na spadek liczby przeprowadzonych zabiegów do 19 tys.

 

W latach 2020-2022 przeprowadzono ponad 68 tys. zabiegów usunięcia zaćmy dla 56 tys. pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększał systematycznie wartość świadczeń na zabiegi usunięcia zaćmy, co przyczyniło się do wzrostu liczby przeprowadzanych operacji. W 2022 roku przeznaczono na ten cel 58,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wielkopolskie placówki medyczne, takie jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu czy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia w Poznaniu, są liderami w leczeniu zaćmy. Analiza podziału na subregiony wykazała, że najwięcej zabiegów wykonano na terenie Poznania (14 tys.), a następnie w subregionach kaliskim (5 tys.) i pilskim (2,5 tys.).

Coraz częściej zabiegi usunięcia zaćmy są wykonywane w trybie jednodniowym. W 2022 roku liczba takich zabiegów wzrosła o 18% w porównaniu z 2021 rokiem. Trend ten utrzymuje się, mimo trudności związanych z pandemią COVID-19.

Wprowadzenie nowych zasad dotyczących operowania zaćmy w 2018 roku pozwoliło na uporządkowanie kolejek i skrócenie czasu oczekiwania na zabieg. Dzięki temu liczba osób oczekujących na usunięcie zaćmy zmniejszyła się z 7,1 tys. w 2020 roku do 5,9 tys. w 2021 roku. Na koniec 2022 roku zapisanych było 6,7 tys. pacjentów.

Nowe zasady dotyczące operowania zaćmy są stosowane zarówno dla zabiegów i porad wykonywanych w Polsce, jak i za granicą, w ramach tzw. transgranicznej opieki zdrowotnej. Wzrost liczby zabiegów usunięcia zaćmy w Wielkopolsce świadczy o poprawie dostępności do leczenia tej choroby dla pacjentów w regionie.