Nowoczesna reumatologia i interna w szpitalu w Międzychodzie

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanych oddziałów szpitala w Międzychodzie. Głównym celem remontu było dostosowanie placówki do nowoczesnych standardów oraz poprawa warunków leczenia dla pacjentów. Na uroczystości obecni byli również samorządowcy oraz dyrektorzy szpitala.

W wyniku modernizacji oddziały szpitala otrzymały nowoczesne wyposażenie, w tym aparaty rentgenowskie, USG i tomograf komputerowy. Zmieniono również układ przestrzenny i estetykę pomieszczeń, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Minister Niedzielski podkreślił, że modernizacja placówki w Międzychodzie to ważny krok w kierunku poprawy opieki medycznej w regionie i zwiększenia dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych. Szpital będzie miał teraz do dyspozycji oddziały reumatologii oraz interny.

Dyrektor szpitala podziękował za wsparcie i pomoc w realizacji modernizacji. Podkreślił, że dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i zmianom w układzie przestrzennym, szpital będzie mógł lepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów i zapewnić im bezpieczną oraz skuteczną opiekę medyczną.