Budynek przy ul. Strzeleckiej zatacza krąg historii

W pierwszej połowie XIX wieku zamożni mieszkańcy Poznania zauważyli brak placówki edukacyjnej, która koncentrowałaby się na praktycznych umiejętnościach niezbędnych do wykonywania zawodów. W przeciwieństwie do istniejących gimnazjów św. Marii Magdaleny oraz Fryderyka Wilhelma, nowa szkoła miała kłaść nacisk na naukę przedmiotów takich jak geografia, fizyka czy języki nowożytne.

Inicjatywa powołania Szkoły Realnej, która narodziła się w 1838 roku, przyciągnęła uwagę Karola Libelta i Edwarda Raczyńskiego. W kontekście rosnącej germanizacji szkolnictwa poznańskiego, Raczyński akcentował konieczność równorzędnej nauki w językach polskim i niemieckim.

Pierwsza siedziba Szkoły Realnej, uroczyście otwartej w 1853 roku, znajdowała się w niewielkim budynku przy ulicy Wrocławskiej 12. W latach 1861-1865, dzięki 65 tysiącom talarów przekazanym przez fundatora Gotthilfa Bergera, powstał nowy budynek na ulicy Strzeleckiej, zaprojektowany przez poznańskiego architekta Gustawa Schulza. Zgodnie z warunkiem postawionym przez Bergera, szkoła przyjmowała uczniów bez względu na wyznanie czy narodowość.

W 1890 roku, szkoła przeszła pod zarząd miasta i zmieniła nazwę na Królewską Wyższą Szkołę Realną Bergera. Niestety, to także oznaczało rezygnację z nauki w języku polskim.

Podczas walk o Poznań w 1945 roku, budynek Szkoły Realnej został poważnie uszkodzony. Na jego fundamentach w latach 50. XX wieku wzniesiono nową konstrukcję, która obecnie mieści Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Warto dodać, że od września 2023 roku, w tym historycznym budynku znajdować się będzie nowa szkoła o nazwie “Otwarte Drzwi”. Szkoła ta oferuje usługi edukacyjne dla uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej, która podziela wspólne ideały edukacyjne. W strukturze tej placówki kluczowe jest harmonijne współistnienie oraz współpraca między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Szkoła “Otwarte Drzwi” opiera swoje działanie na wartościach takich jak:

  1. Dociekliwość poznawcza – dążenie do zdobywania wiedzy i zrozumienia świata;
  2. Chęć edukacji i samodoskonalenia się – motywacja do ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego;
  3. Odpowiedzialność i rozwaga – umiejętność podejmowania świadomych decyzji, troska o dobro wspólne i szacunek dla innych;
  4. Tolerancja i wartości moralne – poszanowanie różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz przestrzeganie zasad etyki i uczciwości.

Sprawia to, że “Otwarte Drzwi” to placówka, która dąży do stworzenia przyjaznego, wspierającego i pełnego wyzwań środowiska edukacyjnego, odpowiadającego na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

W murach szkoły będą uczyć się uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie zdolni i wybitni podopieczni fundacji VREXEL.