Nowy budynek Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci w Poznaniu

W Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu, odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci. Projekt ten jest możliwy dzięki funduszom zgromadzonym w ramach akcji charytatywnej przeprowadzonej przez Pho3nix Foundation oraz Ciech TRI TOUR.

 

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, wyraził swoje podziękowania dla Sebastiana Kulczyka i marszałka województwa za ich wsparcie dla szpitala, podkreślając kluczowe znaczenie rehabilitacji dla zdrowia dzieci, równie istotne co leczenie operacyjne.

Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, będący częścią Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rozpoczął prace modernizacyjne nad nowym Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji już w czerwcu 2019 roku. Do tej pory, dzięki tej nowatorskiej inicjatywie, udzielono pomocy ponad 800 młodym pacjentom z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Dr n. med. Przemysław Daroszewski, dyrektor szpitala, podkreślił unikalny charakter kamienia węgielnego, który jest cegłą pochodzącą z budowy szpitala w XIX wieku.

Nowe Centrum, o powierzchni około 900 m2, będzie rozbudową istniejącej placówki i połączy się z obecnym Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji. Nowoczesne pomieszczenia będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prof. Marek Jóźwiak, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, przypomniał o filozofii pracy Wiktora Degi, opartej na czterech słowach: wczesność, ciągłość, kompleksowość i dostępność, dodając do nich trwałość.

Budynek będzie zawierał Laboratorium Chodu, rejestrację, poczekalnię i szatnię dla pacjentów. Na pierwszym piętrze powstanie sala rehabilitacyjna z monitoringiem, umożliwiającym rodzicom i opiekunom obserwację małych pacjentów. Na drugim piętrze zaplanowano klub dla rodziców, gabinety lekarzy, fizjoterapeutów i pedagogów, gabinet badań, a także pomieszczenia socjalne dla pracowników i magazynki.

W Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci rozpocznie działalność program skierowany do dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz innymi zespołami porażennymi. Jego celem będzie poszerzenie dostępności do zaawansowanej technologicznie diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji.

Wicemarszałek województwa, Wojciech Jankowiak, podkreślił znaczenie inicjatywy, zapowiadając wsparcie dla programu zdrowotnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inwestycję współfinansuje również Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z funduszy UE oraz Pho3nix Foundation, która przekazała na realizację przedsięwzięcia 4,5 mln zł. Jak mówił prezes fundacji, Sebastian Kulczyk, misją organizacji jest promowanie aktywności fizycznej, która stanowi fundament zdrowego rozwoju każdego dziecka.

W ramach akcji charytatywnej Pho3nix Foundation i Ciech TRI TOUR, szpital został wybrany na beneficjenta w 2020 r. Uczestnicy akcji w ciągu dwóch lat pokonali wirtualnie łącznie 4,5 mln kilometrów, które fundacja przekazała szpitalowi w formie darowizny. Pierwsze kilometry w ramach nowego wyzwania pokonali wspólnie: Jacek Jaśkowiak, Sebastian Kulczyk, oraz prof. Marek Jóźwiak.

Nowe Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci w Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi to znaczący krok naprzód w opiece zdrowotnej nad młodymi pacjentami. Dzięki nowoczesnym technologiom i wsparciu licznych darczyńców, w tym Pho3nix Foundation, placówka ta będzie mogła zapewnić dzieciom i młodzieży z porażeniem mózgowym i innymi schorzeniami najwyższy poziom rehabilitacji.