Przebudowa ul. Dobrowita w Antoninku: Nowa nawierzchnia, pobocza i kanalizacja

Inwestycja, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Antoninka, nabiera tempa. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę dotyczącą przebudowy ulicy Dobrowita, na odcinku pomiędzy ulicami Sędziwoja i Leszka. Prace obejmą m.in. utworzenie nowej jezdni, utwardzenie poboczy, wprowadzenie systemu odwodnienia oraz instalację kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z projektem, nowa droga będzie miała szerokość 4,5 metra i będzie pokryta kostką betonową. Dodatkowo, pobocza, także z kostki betonowej, zostaną poszerzone do 1,5 metra. Uwzględnione zostały także rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ulicy – planuje się zainstalować odwodnienie w formie podłużnego ścieku, zlokalizowanego w osi ulicy i obniżonego o 2 cm względem poziomu jezdni. Ponadto, dla większego bezpieczeństwa pojazdów, projekt przewiduje instalację progu zwalniającego w odległości około 50 metrów od ul. Sędziwoja.

Prace budowlane mają rozpocząć się do końca czerwca, zgodnie z umową podpisaną 24 maja, która zobowiązuje wykonawcę do rozpoczęcia prac w ciągu 30 dni od daty podpisania. Prace mają potrwać do pierwszej połowy września, a ich całkowity koszt wyniesie 570 tysięcy złotych. Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodzą częściowo z budżetu Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole.

Przebudowa ulicy Dobrowita to inwestycja, która nie tylko podniesie estetykę lokalnej infrastruktury, ale również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu zarówno kierowców, jak i mieszkańców.