Zmiany z myślą o pieszych na ul. Czechosłowackiej

Trwają prace na ul. Czechosłowackiej, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

 

Tym razem pracami remontowymi chodnika objęty jest odcinek od posesji nr 131 do nr 127, po południowej stronie ulicy Czechosłowackiej. Jest to kontynuacja prac z poprzednich lat.

Po zerwaniu starej, nierównej nawierzchni, wyrównano podłoże i obecnie układana jest nowa, która zapewni większy komfort i bezpieczeństwo pieszych. Poprawi to także estetykę okolicy i ułatwi dbanie o porządek, ponieważ równą nawierzchnię łatwiej zamieść czy odśnieżyć.

Remont ma zakończyć się do końca sierpnia. Koszt prac pokrywany jest ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Świerczewo, która na ten cel przeznaczy ok. 100 tysięcy złotych.