RPO domaga się wyjaśnień w sprawie Mariki. Chodzi o ujawnienie danych pokrzywdzonej

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek domaga się oficjalnych wyjaśnień w sprawie Mariki. Na konferencji prasowej prokurator z Prokuratury Krajowej, stojąc tuż obok ministra sprawiedliwości, ujawnił imię i nazwisko osoby pokrzywdzonej w tej sprawie, czyli kobiety, której Marika próbowała wyrwać tęczową torbę.

– Zgodnie z ogólnymi regułami, gdy chodzi o prawomocny wyrok w sprawie karnej, to jawne są imię i nazwisko osoby skazanej. Natomiast imiona i nazwiska pokrzywdzonych świadków nie są jawne. W związku z czym ja dzisiaj zwróciłem się pismem do pana ministra prokuratora generalnego o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej i z jakich przyczyn doszło do ujawnienia imienia i nazwiska osoby pokrzywdzonej – przekazał Marcin Wiącek.

– Chciałbym podkreślić, że sytuacja w której dochodzi do ujawnienia imienia i nazwiska osoby pokrzywdzonej przestępstwem może prowadzić do zjawiska wtórej wiktymizacji – podkreślił RPO.

Minister Ziobro wydał decyzję o odwołaniu zastępcy szefa Prokuratur Rejonowej Poznań – Stare Miasto. Zdaniem ministra prokurator dopuściła się „rażących błędów skutkujących wątpliwą kwalifikacją prawną” w sprawie 24-letniej Mariki skazanej za usiłowanie rozboju. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.