Ulica nie ma nazwy, ale… rusza jest przebudowa

Rozpoczyna się remont ulicy, która… nie ma nazwy, ale stanowi przedłużenie ul. Wańkowicza. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

 

Inwestycja prowadzona będzie na odcinku od ronda do ul. Cegłowskiej, W pierwszym etapie prac wygrodzona zostanie północna, czyli lewa strona istniejącej jezdni. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Drugi etap obejmie prawą stronę i tam również nie będzie można parkować, a w czasie zajmowania pasa jezdni, by podłączyć istniejącą kanalizację deszczową, wprowadzony będzie ruch sterowany ręcznie.

Trzeci etap zakłada całkowite zamknięcie pasa dla ruchu kołowego. Objazd wyznaczono ul. Żołnierzy Wyklętych i Cegłowskiej.

W rejonie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości do 30 km/h. Możliwe jest też wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem.