Małe inwestycje dla większej sprawy – trwa odbrukowywanie łazarskich ulic. Będą nowe nasadzenia

Z kolejnych przestrzeni w mieście znika bruk. Tym razem dotyczy to przestrzeni przyulicznej na Łazarzu, gdzie wiosną zostaną wykonane nowe nasadzenia.

 

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął odbrukowywanie nieużywanych przestrzeni przyulicznych na terenie Łazarza. To miejsca, z których nie korzystają żadni użytkownicy dróg – piesi, rowerzyści czy też kierowcy. Tym razem prace prowadzone są na ulicach: Kasprzaka, Sczanieckiej, Matejki, Chociszewskiego, Potworowskiego, Stablewskiego, Dmowskiego, Niegolewskich, Limanowskiego i Lodowej.

Dzięki temu, zmniejszy się powierzchnia zabrukowana w okolicy, co pozytywnie wpłynie nie tylko na poziom estetyki w okolicy, ale też mikroklimat, a to dlatego, że na wiosnę zostaną wykonane nasadzenia zieleni, które pomogą w retencji wody, a także w obniżeniu temperatury w okolicy – nie będzie już nagrzewającego się bruku.

Łącznie przybędzie ok. 400 metrów kwadratowych zieleni dzięki odbrukowaniu terenu.