Niemal 120 mln euro z funduszy europejskich dla Metropolii Poznań i kolejne miliony złotych dla Poznania

Pieniądze z funduszy europejskich dla poznańskiej metropolii i samego Poznania to efekt porozumienia, na podstawie którego przyznano środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ogromna kwota pozwoli na realizację istotnych inwestycji w regionie.

 

Porozumienie zostało podpisane między Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań. Celem jest określenie zasad współpracy pomiędzy instytucją zarządzającą funduszami europejskimi w Wielkopolsce w latach 2021-2027 a związkiem ZIT w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

„To, ile do tej pory udało się zrobić dzięki środkom ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, pokazuje, że potrafimy to robić skutecznie nawet, gdy okoliczności nie są sprzyjające. Mam tu na myśli, chociażby wojnę Rosji z Ukrainą czy inflację. Z ZIT zrealizowano m.in. przebudowę ronda Rataje, Wartostradę, z której korzysta tysiące poznaniaków czy wiadukt i węzeł przy ul. Grunwaldzkiej, którego budowa dobiega właśnie końca. Projekty, które teraz będziemy chcieli robić, zakładają jeszcze większą integrację w ramach metropolii, m.in. w zakresie transportu. Pokazaliśmy już, że potrafimy się porozumiewać i wspólnie finansować różne projekty.” – mówił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Obecna perspektywa ZiT obejmuje kontynuację działań, których celem jest wspieranie transportu niskoemisyjnego przez rozbudowę i uzupełnienie systemu węzłów przesiadkowych w Metropolii Poznań integrujących transport indywidualny ze zbiorowym. Znalazły się też realizacja inwestycji rowerowych, tworzenie ścieżek, a także parkingów P&R przy węzłach przesiadkowych.

Jakie kwoty i na co przyznano środki? Aż 58 milionów euro przeznaczone zostanie na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury. Poznań ze swojej części i wraz z Czerwonakiem i Dopiewem przeznaczy ją na rozbudowę układu dróg-rowerowych.

Z kolei 9 mln euro zostanie przeznaczone na rozbudowę i unowocześnienie systemu PEKA. Celem jest zwiększenie oferty w zakresie e-usług dotyczących transportu publicznego. W planach jest uruchomienie innowacyjnych rozwiązań w systemie płatności za bilety. Miasto planuje m.in. zakup i montaż nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz urządzeń, w tym kasowników czy komputerów pokładowych we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej. Jednym z celów jest także zintegrowanie systemu PEKA na terenie Metropolii Poznań, przy uwzględnieniu systemów taryfowych także innych niż obecnie zrzeszonych organizatorów transportu publicznego.

Tym razem znaczącym obszarem, na który zostaną przeznaczone pieniądze z ZiT jest adaptacja do zmian klimatu. Ws®ód planowanych zadań znalazły się m.in. te związane z ochroną zasobów wodnych, czyli np. wsparcie retencji wodnej i gospodarowania wodami odpadowymi rozwój i poprawa zielono-niebieskiej infrastruktury, tworzenie parków czy zielonych korytarzy ułatwiających przewietrzanie obszarów zurbanizowanych. Dla całej Metropolii Poznań przeznaczono na ten cel dofinansowanie na poziomie ponad 25,5 mln euro.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach ZIT MOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym) Poznania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (następca WRPO) wynosi łącznie 118, 6 mln EUR (ok. 550 mln zł).

Dodatkowo w ramach programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) dla MOF Poznania wydzielono kwotę 450 mln zł dotacji na projekty publicznego transportu miejskiego.

Poznań zamierza wydać m.in. 228,4 mln euro na budowę II etapu trasy tramwajowej na Naramowice (od Wilczaka do skrzyżowania ulic Małe Garbary, Estkowskiego i Garbary), a także 150 mln złotych na budowę węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Starołęka, Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las. Z kolei na dokończenie inwestycji Program Centrum – etap II, czyli na budowę trasy tramwajowej i uspokojenie ruchu samochodowego na ul. Ratajczaka przeznaczy 71,6 mln złotych dofinansowania.

Do tej pory, dzięki środkom w ramach ZiT w Poznaniu udało się m.in. przeprowadzić przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje, wybudować parkingi Park&Ride, wybudować Wartostradę, a także węzeł Grunwaldzka. Z kolei na terenie Metropolii Poznań pieniądze przeznaczono m.in. na przebudowę węzłów przesiadkowych przy dworcach, odnowę budynków szkolnych czy też budowę ścieżek pieszo-rowerowych.