Rekordowe wsparcie dla poznańskiego budownictwa z Funduszu Dopłat BGK

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) w Poznaniu po raz kolejny otrzymał wsparcie na rozwijanie lokalnego budownictwa mieszkaniowego. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał spółce dotację w imponującej kwocie 64 milionów złotych na jedno z kluczowych przedsięwzięć przy ul. Nadolnik.

 

ZKZL angażuje się w intensywną współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, koncentrując się na aktywnym pozyskiwaniu funduszy na cele mieszkaniowe. Efektem jest łączna dotacja przekraczająca 216 milionów złotych, co przyczyniło się do realizacji licznych projektów w całym Poznaniu.

Obecnie, na poznańskich Zawadach, ZKZL przystąpił do realizacji  projektu, który zakłada wzniesienie trzech budynków wielorodzinnych. Nowe mieszkania nie tylko zwiększą lokalny zasób mieszkaniowy o 130 jednostek, ale również zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, dla komfortu mieszkańców, przewidziano windy w każdym z budynków oraz parkingi w podziemnej hali garażowej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany tak, by służył rekreacji i komfortowi mieszkańców, z myślą o najmłodszych powstaną także place zabaw.

Nie jest to jedyny projekt finansowany dzięki wsparciu BGK. Dodatkowe fundusze w kwocie ponad 6,5 miliona złotych zostaną przeznaczone na zagospodarowanie mieszkań, które zostały opuszczone. Dzięki takim działaniom proces odnowy i zagospodarowania opuszczonych nieruchomości będzie bardziej efektywny.

Aktualnie ZKZL realizuje w sumie osiem inwestycji na terenie Poznania. Wśród nich warto wskazać na nową inwestycję przy ul. Darzyborskiej oraz renowację sześciu kamienic, w tym jednej przy ul. Szamarzewskiego.