Diecezja Kaliska reaguje na wyrok w sprawie Księdza Arkadiusza H.

Diecezja Kaliska oficjalnie przyjmuje do wiadomości wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, nakazujący zapłatę jednej z ofiar molestowanych przez księdza Arkadiusza H. zadośćuczynienia w wysokości 300 tys. zł plus odsetki. Informacje te potwierdził rzecznik prasowy diecezji kaliskiej, ks. Przemysław Kaczkowski.

Sprawa molestowania przez księdza Arkadiusza H. wzbudziła szeroki rozgłos w Polsce po premierze dokumentu braci Sekielskich “Zabawa w chowanego” w maju 2020 r. Film ukazuje dramat dwóch braci, których losy zmieniły się tragicznie pod wpływem kontaktów z duchownym w latach 1999-2000.

Ksiądz Arkadiusz H. był bliskim znajomym rodziny, częstym gościem w ich domu, dzięki relacji z ojcem chłopców, który pracował jako organista. Niestety, zaufanie to zostało wykorzystane w najgorszy możliwy sposób.

Po emisji dokumentu oraz szeregu postępowań sądowych, ksiądz Arkadiusz H. został skazany przez Pleszewski sąd na karę 3 lat więzienia oraz otrzymał zakaz pracy z dziećmi na okres 10 lat. Niemniej jednak, obrona księdza wniosła apelację, która doprowadziła do uchylenia wyroku i umorzenia postępowania w 2021 r. z powodu przedawnienia.

Bracia Pankowiakowie postanowili podjąć kroki prawne w sprawie cywilnej. W toku postępowania Jakub Pankowiak zrezygnował z dalszych roszczeń, podkreślając jednocześnie rozczarowanie postawą polskiego Kościoła wobec tak bolesnych spraw.

Mimo wszystko, wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z 2022 roku potwierdził winę diecezji kaliskiej i nakazał wypłatę zadośćuczynienia, co zostało potwierdzone przez Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Reagując na całą sprawę, ks. Przemysław Kaczkowski podkreślił, że diecezja kaliska korzystała jedynie z przysługujących jej praw, jednocześnie nie podważając krzywdy ofiar. Diecezja wyraziła również determinację, by podjąć odpowiednie kroki po otrzymaniu pełnego uzasadnienia wyroku.

Sprawa ta jest kolejnym przypomnieniem o potrzebie czujności i odpowiedzialności wobec najbardziej narażonych, a także o ważności przeciwdziałania wszelkim formom nadużyć w strukturach kościelnych.