Brakuje nauczycieli w poznańskich szkołach – rekordowy wakat na początek roku szkolnego

Chociaż samorząd Poznania oraz pobliskie gminy podjęły wspólne działania w celu zwiększenia liczby miejsc dla uczniów, których dotyczyła tegoroczna rekrutacja do szkół średnich, to na początek roku szkolnego brakuje już ponad 400 nauczycieli.

Brak nauczycieli, którzy zdecydowali się zwolnić z pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego, wywołał prawdziwy kryzys w wielu placówkach. “Myślałam, że rozpoczniemy rok szkolny bez nauczycieli. Wcześniejsi się zwolnili.” – powiedziała zaniepokojona dyrektorka jednego z poznańskich przedszkół.

Kwestia braku nauczycieli jest szczególnie niepokojąca, biorąc pod uwagę wspólny wysiłek, jaki podjęły władze miasta i okolicznych gmin w celu zwiększenia dostępu do edukacji dla młodych ludzi. Zeszłoroczne problemy z rekrutacją, które dotknęły około 4 tysięcy uczniów, były bodźcem do podjęcia współpracy na poziomie samorządowym.

Aby odpowiedzieć na wyzwanie związane z niewystarczającą liczbą miejsc w szkołach ponadpodstawowych, Rada Metropolii Poznań wraz z 23 samorządami zdecydowała się na utworzenie specjalnej składki członkowskiej, dzięki której możliwe było sfinansowanie dodatkowych miejsc.

Choć sama oferta rekrutacyjna została znacząco zwiększona, a po zakończeniu dwóch etapów rekrutacji dostępne miejsca wciąż pozostają, to brak nauczycieli może stanowić poważny problem w zapewnieniu jakościowej edukacji dla młodzieży. Potrzeba zatem pilnych działań, aby przyciągnąć wykwalifikowanych pedagogów do pracy w szkołach w regionie poznańskim.

Czy miasto i gminy podejmą dodatkowe kroki w celu przyciągnięcia nauczycieli do pracy w regionie? Czy uczniowie poczują konsekwencje tych wakatów? Te pytania pozostają otwarte na początek roku szkolnego w Poznaniu.