Co z bezpieczeństwem pieszych na ul. Biskupińskiej?

Bezpieczeństwo pieszych na ul. Biskupińskiej stało się tematem interpelacji radnej Agnieszki Lewandowskiej w odpowiedzi na zgłoszenia zaniepokojonych mieszkańców Strzeszyna. Radna zwraca uwagę na ryzyko związane z nadmierną prędkością pojazdów na tej ulicy, szczególnie dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

 

Mieszkańcy alarmują, że dzieci przechodzą przez ul. Biskupińską, by dotrzeć do przystanku autobusowego, co przy szybko poruszających się samochodach stwarza poważne niebezpieczeństwo. W związku z tym radna Lewandowska zapytała o możliwość sfinansowania instalacji progu zwalniającego w ramach wieloletniego planu finansowego lub budżetu miasta na rok 2023 lub 2024 oraz o metody weryfikacji potencjalnie niebezpiecznych miejsc.

W odpowiedzi miasto poinformowało o już podjętych działaniach w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Zarząd Dróg Miejskich w roku bieżącym zamontował dwa progi zwalniające w rejonie skrzyżowania ul. Biskupińskiej z ul. Literacką, co już przyczyniło się do poprawy sytuacji. Planowane są również dalsze działania, takie jak montaż poduszek berlińskich oraz projekt organizacji ruchu w innych newralgicznych rejonach.

Prace nad poprawą bezpieczeństwa to nie tylko fizyczne zmiany w infrastrukturze. Miejski Inżynier Ruchu zaprojektował również nowe oznakowanie pionowe i poziome, które ma za zadanie usprawnić widoczność na przejściach dla pieszych i przejazdach. Dodatkowo, trwają projekty dotyczące korekt skrzyżowań oraz poprawy oznakowania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Identyfikacja niebezpiecznych ulic i przejść dla pieszych odbywa się za pomocą danych z policyjnych statystyk, informacji od służb miejskich, monitoringów oraz zgłoszeń od mieszkańców. Na cyklicznych spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu przedstawiciele różnych jednostek miejskich dyskutują o zasadności, lokalizacji i finansowaniu planowanych przedsięwzięć.

Warto zauważyć, że ul. Biskupińska nie jest wymieniana jako miejsce z największą liczbą zdarzeń drogowych w Poznaniu, jednak w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, władze miasta oraz odpowiednie służby kontynuują analizę i wprowadzają zmiany mające na celu zmniejszenie prędkości pojazdów i poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.