Zielony plac miejski na Łacinie – ruszają konsultacje społeczne

Od dzisiaj mieszkańcy Poznania mogą wpłynąć na przyszłość jednego z miejsc w ich dzielnicy. Miasto Poznań wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza inicjują konsultacje społeczne, które potrwają do 8 grudnia 2023 r., mające na celu wspólne zaplanowanie nowej oazy zieleni na Łacinie.

 

Jest to pierwszy etap angażującego procesu, który ma przekształcić plac miejski w zieloną przestrzeń, odpowiadającą na potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Konsultacje to podstawa do opracowania projektu parku i zintegrowania go z planowaną inwestycją na nieruchomości parafialnej.

Nie tylko studenci i akademicy z UAM będą mieli swój wkład w te zmiany. W działania zaangażowane są również trzy inne uczelnie wyższe, które w ramach konkursu studenckiego będą współtworzyć przyszły wygląd parku i otaczającej go infrastruktury – Uniwersytet Artystycznym im Magdaleny Abakanowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Politechnika Poznańska. To multidyscyplinarne podejście ma na celu stworzenie przemyślanego, dostępnego i przyjaznego przestrzennego rozwiązania.

Konsultacje społeczne będą realizowane na różne sposoby, aby umożliwić jak najszerszy udział mieszkańców:

  1. Bezpośrednie ankiety przeprowadzane przez studentów UAM na osiedlu Łacina od 6 do 19 listopada.
  2. Ankiety online za pośrednictwem innowacyjnej platformy Voxly, która pozwoli mieszkańcom na interaktywne zaznaczanie preferencji bezpośrednio na mapie.
  3. Dyskusje przy kawie w formule World Cafe w lokalnej kawiarni na początku grudnia, gdzie każdy będzie mógł podzielić się swoimi pomysłami w nieformalnej atmosferze.

Informacje dotyczące linku do ankiety oraz terminów spotkań zostaną opublikowane wraz z rozpoczęciem konsultacji. Do udziału w spotkaniach World Cafe konieczna będzie rejestracja poprzez formularz, który zostanie udostępniony mieszkańcom.

Przedstawiciele miasta oraz uczelni podkreślają znaczenie tego projektu dla lokalnej społeczności.

“Chcemy, by to miejsce odpowiadało na różnorodne potrzeby mieszkańców – było przestrzenią wypoczynku, rekreacji i integracji,” wyjaśniają organizatorzy projektu. “Zależy nam, aby każdy miał wpływ na to, jak będzie wyglądał jego najbliższy otoczenie. To wspólny projekt i wspólna przestrzeń.”