Od jutra ul. Robocza będzie jednokierunkowa

W poniedziałek, 13 listopada, zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na ul. Roboczej.

 

Zmiany mają związek z pracami budowlanymi i przebudową platform przystankowych, a także zagospodarowaniem okolicznego skweru.

Na odcinku od ul. Kosińskiego do ul. Fabrycznej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. 

Maksymalna dopuszczalna prędkość w rejonie prowadzonych robót zostanie ograniczona do 30 km/h. 

Kierowcy proszeni są o wcześniejsze usunięcie pojazdów z miejsc objętych zakazem postoju w związku z koniecznością ich wygrodzenia. 

Ruch pieszy będzie kierowany na bieżąco, wraz z postępem prac. 

Przystanki autobusowe zostaną nieco przesunięte. 

Na czas prac wytyczono objazd ulicami Fabryczną, Prądzyńskiego i Kosińskiego. Przewidywany czas trwania prac wynosi około miesiąca.