Jaka przyszłość czeka poznański żużel?

Jaka przyszłość czeka poznański świat żużla? Wyzwania i możliwości rozwoju były głównym tematem dyskusji podczas ostatniego spotkania Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, z udziałem radnych i przedstawicieli środowiska żużlowego w Poznaniu.

 

Jednym z głównych tematów była kwestia budowy stałego oświetlenia na stadionie na Golęcinie, gdzie rozgrywane są spotkania żużlowe. Brak oświetlenia stanowi problem, przez który klub otrzymał jedynie warunkową licencję na udział w pierwszej lidze żużlowej. Dyskutowano również nad innymi ulepszeniami infrastruktury, takimi jak odwodnienie liniowe i instalacja telebimu, co mogłoby znacząco wpłynąć na jakość i atrakcyjność rozgrywek.

Dyrektor Wydziału Sportu, Ewa Bąk, przypomniała zebranym o wsparciu, jakiego udziela miasto poznańskiemu żużlowi. Miasto finansuje prace na torze, zakup nowych band, a także inwestuje w nawierzchnię toru z kruszywa granitowego. 

Przewodnicząca Komisji, Lidia Dudziak, podkreśliła, że wsparcie dla żużla ma ogromne znaczenie dla kibiców i wskazała potrzebę rozmów o dalszym rozwoju obiektu sportowego. Z kolei radny Marek Sternalski zwrócił uwagę na trudności w utrzymaniu klubu żużlowego, wskazując na brak juniorów i konkurencję o doświadczonych zawodników. Podkreślił konieczność przemyślenia strategii rozwoju klubu i jego infrastruktury, aby zachować wysoki poziom rozgrywek.

Radny Henryk Kania zauważył, że żużel w Poznaniu nadal cieszy się zainteresowaniem, co jest dowodem na istniejące zapotrzebowanie społeczne.

Przedstawiciele środowiska żużlowego, odnosząc się do poruszonych kwestii, podkreślili, że zainteresowanie młodzieży uprawianiem tego sportu rośnie, a poznański klub aktywnie prowadzi szkółki żużlowe. Podkreślono także, że polska liga żużlowa jest jedną z najlepszych na świecie, przyciągającą czołowych zawodników zagranicznych, co dodatkowo promuje miasto.

Dyskusja na temat przyszłości żużla w Poznaniu ujawniła zarówno wyzwania, jak i możliwości rozwoju tej dyscypliny sportowej. Kluczowe będzie zarówno wsparcie lokalnej społeczności, jak i inwestycje w infrastrukturę, aby utrzymać i zwiększyć popularność żużla w Poznaniu. Wszystkie strony zgodziły się, że należy współpracować w zakresie działań związanych z przyszłością tego sportu w stolicy Wielkopolski.