Filharmonia Poznańska – jaka czeka ją przyszłość? Radni czekają na nowego ministra

Komisja Kultury i Nauki poświęciła swoje ostatnie spotkanie na szczegółowe przyjrzenie się Filharmonii Poznańskiej, instytucji o długiej historii i znaczącym wkładzie w kulturalne życie miasta i regionu. Od początku 2023 roku Filharmonia Poznańska stała się instytucją kultury Miasta Poznania, co jest wynikiem wymiany instytucji między Miastem Poznań a Województwem Wielkopolskim. W wyniku tego procesu do miasta przekazano również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości i Muzeum Archeologiczne.

 

Siedziba Filharmonii Poznańskiej mieści się w gmachu CK Zamek, gdzie odbyło się posiedzenie Komisji. Dyrektor Wojciech Nentwig, który zarządza instytucją od 17 lat, przedstawił radnym historię oraz obecną sytuację Filharmonii. Pod jego kierownictwem, instytucja przeżywa odrodzenie, stając się jedną z czołowych orkiestr w kraju. Obecnie, około 60% składu orkiestry stanowią młodzi muzycy, którzy przeszli rygorystyczny, 3-etapowy proces selekcji.

Filharmonia Poznańska wyróżnia się na tle innych instytucji działalnością edukacyjną Pro Sinfonika, która od ponad 50 lat propaguje ideę wychowania dzieci i młodzieży poprzez sztukę. Oferta Pro Sinfoniki obejmuje sobotnie koncerty rodzinne, cykl koncertów dla najmłodszych oraz koncerty wyjazdowe. Innym wyróżnikiem jest Fundacja Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki.

Międzynarodowe uznanie Filharmonii potwierdza zapraszanie jej muzyków do takich ośrodków jak Berlin, Paryż czy Mediolan. Nagrania Filharmonii są dostępne w księgarniach muzycznych na całym świecie.

Mimo wyższej frekwencji niż w innych instytucjach muzycznych, Filharmonia zmaga się z niższym poziomem finansowania. W 2023 roku budżet wyniósł 14 mln zł, a na przyszły rok zaplanowano 15 mln zł. Jedną z inicjatyw Filharmonii, nie ujętych w planach budżetowych, jest zorganizowanie koncertu plenerowego w dniu Święta Miasta.

Podczas dyskusji, radny Marek Sternalski zasugerował rozmowę z przyszłym ministrem kultury o współfinansowaniu Filharmonii przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpracę z Powiatem Poznańskim.

Radny Przemysław Alexandrowicz, wychowanek Pro Sinfoniki, pytał o obecną sytuację tej inicjatywy. Dyrektor Nentwig wyjaśnił, że choć kiedyś szkoły dopłacały do koncertów, obecnie koszty pokrywają rodzice. Radna Marta Mazurek wyraziła uznanie dla pomysłu koncertów plenerowych, natomiast dyrektor Nentwig podkreślił, że ich organizacja wymaga znacznych nakładów finansowych.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Jura zainteresował się przychodami ze sprzedaży biletów oraz ich strukturą. Okazało się, że roczne przychody wynoszą około 2 mln zł, a największym powodzeniem cieszą się karnety na cały sezon.