Budynek Urzędu Miasta Poznania zostanie podświetlony na niebiesko. Dlaczego?

Budynek Urzędu Miasta Poznania zostanie dziś podświetlony na niebiesko i nie będzie to nawiązanie do koloru kojarzonego ze stolicą Wielkopolski, a elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

 

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych jest uznawana za najważniejszy na świecie dokument chroniący prawa dzieci. Podkreślono w niej, że każdy, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, ma takie same prawa. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.

Z okazji rocznicy uchwalenia konwencji, 20 listopada obchodzony jest międzynarodowy dzień praw dziecka. Z tej okazji budynek Urzędu Miasta Poznania zostanie dziś podświetlony na niebiesko. Dlaczego właśnie taki kolor? Bo to kolor UNICEFu, czyli Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, organizacji humanitarnej powstałej po II wojnie światowej, powołanej przez ONZ.

Celem Dnia Praw Dziecka jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy młodych ludzi oraz konieczności respektowania ich praw i należnego im szacunku.

Z danych GUS wynika, że pod koniec 2022 roku w Poznaniu mieszkało 19,5 tys. dzieci w wieku żłobkowym (0-3 lata). Miasto przypomina o inicjatywach, jakie podejmowane i realizowane są w stolicy Wielkopolski z myślą o najmłodszych. To m.in. „Wyprawka dla Gzubka”, Centrum inicjatyw Rodzinnych, organizacja miejsc w placówkach oświatowych i opieki, poznańskie świadczenia dla wieloraczków, Karta Dużej Rodziny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Rodzin Wielodzietnych oraz Rada Rodzin Dużych.

Poznań stara się także o dołączenie do grona Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF. Obecnie trwają przygotowania diagnozy sytuacji dzieci w Poznaniu oraz planu działań na rzecz najmłodszych mieszkańców.