Kontrole na ul. Głogowskiej: mandaty i pouczenia w walce o przestrzeń publiczną

Na ul. Głogowskiej przeprowadzono zintensyfikowane kontrole, mające na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na chodnikach. W akcji uczestniczyli strażnicy miejscy oraz pracownicy Urzędu Miasta. Działania skoncentrowano na sprawdzaniu legalności zajmowania pasa drogowego przez przedsiębiorców.

 

Kontrole były częścią regularnych patroli mających na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie swobodnego przejścia pieszym. Patrole skupiały się na odcinku ulicy Głogowskiej, od targów do ul. Niegolewskich i obejmowały sprawdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi zajęcia pasa drogowego przez przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową.

Podczas kontroli sprawdzano, czy przedsiębiorcy posiadają wymagane zgody na zajmowanie chodników, na przykład na wystawienie towarów, stolików czy nośników reklamowych. W przypadku braku odpowiednich zezwoleń, właściciele byli informowani o koniecznych krokach, jakie muszą podjąć, aby działać zgodnie z prawem.

Jednym z istotnych aspektów kontroli było również dbanie o to, by nie tamować ruchu i nie stwarzać zagrożeń dla osób z dysfunkcjami ruchowymi lub wzrokowymi – dlatego też nie wydaje się zgód na ustawianie tzw. potykaczy reklamowych, z wyjątkiem tablic z menu ustawionych przy lokalach gastronomicznych w godzinach ich funkcjonowania. Na ul. Głogowskiej stwierdzono przypadki, gdzie chodniki były używane jako magazyny lub miejsca sprzedaży.

Rezultatem przeprowadzonych kontroli było wydanie 11 pouczeń oraz nałożenie czterech mandatów przez strażników miejskich. W jednym przypadku, z uwagi na poważne naruszenie przepisów, skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.