BiblioboXX, czyli polsko-berlińska biblioteka w dawnej budce telefonicznej

Kiedyś łączyła ludzi poprzez rozmowę, teraz łączy ludzi z kulturą - dawna berlińska budka telefoniczna stanęła przy ul. Za Bramką, gdzie pełni funkcję... biblioteki. Jej celem jest nie tylko szerzenie czytelnictwa i nadanie "drugiego życia" książką, ale także edukacja w zakresie szkolnictwa zawodowego w poznańsko-berlińskich stosunkach.