Nowe schody i pochylnia przy ul. Śliskiej

Już niedługo, mieszkańcy ul. Śliskiej, Ochoty i Czystej będą mieli o wiele prostszą i wygodniejszą niż do tej pory drogę przez teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Enklawa”. Obecnie muszą oni pokonywać stromą górkę.

Prace budowlane i remontowe nad Wartą

Nad Wartą trwają prace związane z budową slipu, schodów i pochylni, a także remontem istniejącej infrastruktury nadrzecznej. Z uwagi na wysoki poziom wody w okresie zimowym, terminy zakończenia inwestycji zostały wydłużone.