Ile zarabia się w Wielkopolsce w poszczególnych sektorach gospodarki?

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy Rocznik Statystyczny Województw 2019, w którym przedstawił dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce z podziałem na województwa. Jedno z zestawień odnosi się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zarówno ogólnego jak i w poszczególnych sektorach gospodarczych. Jak na tle innych województw wypadła Wielkopolska i przedstawiciele których sektorów...

Optymistyczne prognozy GUS dotyczące liczby mieszkańców Poznania

Prognozy demograficzne GUS dla Poznania są optymistyczne. Choć liczba mieszkańców stolicy Wielkopolski ma się systematycznie zmniejszać, to ma to następować w o wiele wolniejszym tempie niż do tej pory. Według szacunków, w 2030 roku w Poznaniu nadal będzie mieszkać ponad pół miliona osób.