Młodzi naukowcy z UAM nagrodzeni stypendiami!

Stypendia dla najzdolniejszych doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozdane. Otrzymali je młodzi naukowcy reprezentujący najróżniejsze dziedziny nauki. Biologia, chemia, historia, literaturoznawstwo czy meteorologia - to zaledwie kilka z nich.