Menora Dialogu dla prof. Jana Grosfelda

Profesor Jan Grosfeld został laureatem nagrody Menora Dialogu, która przyznawana jest przez Stowarzyszenie Coexist i Fundację Signum. Honorowane nią są osoby przyczyniające się do „zbliżania ludzi, kultur, religii i narodów”.