Kolejny wielkopolski szpital powiatowy z unijnym wsparciem

690 mln zł pochodzących z Funduszy Europejskich władze samorządowe woj. wielkopolskiego skierowały na rozwój placówek ochrony zdrowia w regionie. W trakcie mijającej perspektywy finansowej alokacje na projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia zwiększono o ponad 140 mln zł.

Europejskość to nie tylko nowe drogi. Krzysztof Dudek: „Wsparcie finansowe pozwoliło nam stworzyć niezwykłą firmę”

19 lat temu Polska wstąpiła w struktury Wspólnoty Europejskiej, co wiązało się między innymi ze skierowaniem strumienia unijnych środków do naszego kraju. Zwykle spoglądamy na duże inwestycje z perspektywy obiektów użyteczności publicznej, remontów szkół, budowy nowoczesnych ośrodków muzealnych, czy też dróg i modernizacji transportu publicznego. „Unijna przynależność to także ogromna...

Małe i średnie firmy mogą się ubiegać o wsparcie badań i innowacji

Rusza pierwszy nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Od 21 lutego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie ze Ścieżki SMART. W pierwszym naborze PARP rozdysponuje blisko 4,5 mld zł, które beneficjenci będą mogli przeznaczyć na rozwój działań badawczych i...

Unijne miliony na inwestycje bliskie mieszkańcom Szamotuł

Szamotuły to kolejne wielkopolskie miasto, które korzysta z Funduszy Europejskich ujętych w regionalnym programie operacyjnym. Po rewitalizacji został właśnie otwarty szamotulski Rynek, a publiczny ZOZ podpisał umowę z władzami województwa w sprawie doposażenia w sprzęt medyczny i rozbudowę infrastruktury.

Szynkowski vel Sęk w Poznaniu o rozmowach z KE: “Wiele rzeczy wyjaśniliśmy”

Minister ds. europejskich odbył serię spotkań w Brukseli nt. stosunków Polski z UE. Jak mówi Szymon Szynkowski vel Sęk rozmowy dotyczyły odblokowania środków dla Polski z Funduszu Odbudowy, wypłacanych na podstawie Krajowego Planu Odbudowy. Zdanie Komisji Europejskiej jednak nie zmieniło się - rozmowa była konstruktywna, ale kamienie milowe - na...

Polska jednym z największych beneficjentów członkostwa w UE. W ciągu 15 lat PKB na mieszkańca wzrosło o 100%

1 maja minęło 15 lat od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Jak podkreśla dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda, w tym czasie udało się przede wszystkim zniwelować różnice rozwojowe i nadgonić dystans dzielący nas od najbogatszych gospodarek Europy. Gospodarcze efekty członkostwa Polski w UE są nie do przeceniania, a z danych Komisji...