Unijne wsparcie dla kolejnych wielkopolskich szpitali

Wielkopolskie szpitale wychodzą z pandemii COVID-19 dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach specjalnego działania REACT-EU. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał umowy na wsparcie środkami unijnymi w ramach WRPO 2014+. Dzięki temu Krotoszyński i Ostrowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymają ponad 4...

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który był głównym negocjatorem z Komisją Europejską, odebrał dzisiaj z rąk przedstawiciela KE – Marii Galewskiej, decyzję wykonawczą o zatwierdzeniu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Tym samym poznaliśmy szczegóły programu, który został omówiony podczas specjalnej konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

PARP rozdysponuje prawie 6 mld euro z nowej unijnej siedmiolatki

Z „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że prawie 80 proc. rodzimych firm prowadzi działalność innowacyjną, ale wymaga ona sporych nakładów finansowych. Dlatego dla 72,2 proc. przedsiębiorstw to właśnie kwestie finansowe są czynnikiem mającym wpływ na podjęcie takich inicjatyw. Pula środków na ten cel niedługo znacznie się zwiększy,...

11 wielkopolskich samorządów może rozpoczynać termomodernizacje publicznych placówek

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał we wtorek z 11 samorządami umowy, opiewające na kwotę ponad 45 mln zł, dofinansowania środkami pochodzącymi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 inwestycji związanych z modernizacją energetyczną obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia czy ośrodki pomocy społecznej.