Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia mija 10 rocznica śmierci papieża Polaka - i chociaż, jako że został ogłoszony świętym, kościół nie obchodzi jego rocznicy śmierci, to jednak w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające tę rocznicę. Wielkopolskie obchody odbędą się na Lednicy.