Teatr Animacji gra w sieci

Choć w związku z obostrzeniami nie można przyjść do teatru na spektakl, to Teatr Animacji nie ma zamiaru opuszczać swoich widzów i... wprasza się do domu. Spektakle udostępniane są w sieci i dostępne online.

Teatr Animacji gra w sieci

Teatr Animacji postanowił udostępnić spektakle w Internecie, dzięki czemu mimo obostrzeń, można pozostawać w kontakcie z kulturą. Pierwszym udostępnionym jest "Planeta Einsteina" w reż. Roberta Drobniucha. Dostępny jest poprzez platformę PPV, co oznacza, że należy wykupić dostęp, by obejrzeć spektakl. Po zalogowaniu i wykupieniu dostępu, otrzymany kod będzie ważny przez...

Niepewna przyszłość teatrów. Coraz większą popularnością cieszą się spektakle plenerowe i online

Zgodnie z wytycznymi GIS i resortu zdrowia teatry mogą grać przy maksymalnie 50 proc. zajętych miejsc na widowni, a publiczność jest zobowiązana do noszenia maseczek i podawania swoich danych osobowych w celu identyfikacji, w razie gdyby doszło do zakażenia. Placówki – dla których wpływy z biletów to główne źródło przychodów – liczą na zniesienie tych obostrzeń, ale...

Ostatnie dni na złożenie wniosku o specjalne stypendium dla osób ze środowiska kultury w ramach Poznań Wspiera

Specjalne stypendia to kolejne działanie w ramach działań Poznań Wspiera dla środowiska kulturowego w Poznaniu. Celem jest wsparcie twórców i artystów oraz osób propagujących kulturę w mieście, dla których działalność jest głównym źródłem utrzymania, a przez pandemię ponieśli duże straty.Jak podkreśla Jędrzej Solarki, zastępca prezydenta Poznania, priorytetem dla Miasta jest...

Wybrano laureatów konkursu Kultura na Wynos

Spośród 165 inicjatyw zgłoszonych do konkursu „Kultura na wynos” wybrano 25, które otrzymają wsparcie ze strony Miasta Poznania. W ten sposób Miasto chce nagrodzić i wspomóc tych, którzy w czasie pandemii przenieśli swoją działalność do świata wirtualnego, by zapewnić poznaniakom (i nie tylko) kontakt z kulturą.