Naukowcy z UAM zbadali lasy pierwotne

W okresie masowych migracji ludności podczas wędrówek ludów (IV-VI w.) na terenie Polski doszło do zarastania terenów rolniczych i regeneracji lasów. Następnie - wraz z intensywnym osadnictwem Słowian i Bałtów, a potem i rozwojem państwa - lasy pierwotne zaczęły stopniowo zanikać.

Jak odpowiednio zarządzać lasami? Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna nowy kierunek studiów

Jak umiejętnie zarządzać obszarami leśnymi? Jak połączyć wiedzę z zakresu leśnictwa z administracją i kierownictwem? Czy lepiej w tym sprawdzi się leśnik czy manager? By nie mieć takich wątpliwości Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchamia nowy kierunek studiów - manager gospodarstwa leśnego, realizowane w systemie MBA (Master of Business of Administration).

Żurawiniec: Czy uda się ocalić poznański rezerwat?

Istnieje od 1959 roku, ale rozbudowa osiedli na północy Poznania doprowadziła do jego niemal całkowitej degradacji. Rezerwat torfowiska przejściowego Żurawiniec wiele przeszedł i daleko mu do czasów dawnej świetności, miasto jednak stara się mu ją przywrócić. Trwa rewitalizacja obiektu, mająca na celu odtworzenie ekosystemu Żurawińca.