Drugi nabór do szkół średnich w Poznaniu. Przygotowano prawie 4 tysiące miejsc

W Poznaniu rozpoczął się drugi nabór w rekrutacji do szkół średnich. Tegoroczna rekrutacja budzi wiele emocji z uwagi na fakt, że biorą w niej udział dwa roczniki uczniów - absolwentów gimnazjów oraz ośmioklasowych szkół podstawowych. W pierwszym etapie do poznańskich szkół średnich nie zakwalifikowało się ponad 3400 uczniów. Szansą dla...