Naukowcy z UAM zbadali lasy pierwotne

W okresie masowych migracji ludności podczas wędrówek ludów (IV-VI w.) na terenie Polski doszło do zarastania terenów rolniczych i regeneracji lasów. Następnie - wraz z intensywnym osadnictwem Słowian i Bałtów, a potem i rozwojem państwa - lasy pierwotne zaczęły stopniowo zanikać.

Poznański naukowiec o złej sytuacji europejskich lodowców

Stan lodowców górskich w europejskim sektorze Arktyki jest generalnie zły. Szczególnie fatalny jest on w wielu miejscach Svalbardu/Spitsbergenu i na rosyjskiej Nowej Ziemi, co grozi wytopieniem wielu z nich już w ciągu ok. 30 lat - informuje dr Jakub Małecki z UAM po analizie danych nt. kilkuset lodowców.

W Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy

W siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, podpisano porozumienie, na mocy którego w Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. PCSS, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty...

Polscy „łowcy mrozu” wraz z UAM chcą zbadać najzimniejszy polski zakątek i pobić Rekord Polski

„Łowcy mrozu” na czele z dr Bartoszem Czerneckim z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu chcą zbadać temperaturę w mrozowiskach tatrzańskich w masywie Czerwonych Wierchów. Badacze liczą na pobicie Rekordu Polski, który aktualnie wynosi -40,6 °C, a zapisany został w lutym 1929 roku.

Poznańscy naukowcy szukają odmian roślin bardziej odpornych na suszę i trudne warunki

– Dzięki poznaniu mechanizmów molekularnych i możliwości projektowania środków biologicznie czynnych będzie możliwe stworzenie odmian roślin uprawnych o zwiększonej odporności na suszę albo takich, które pozwolą przywrócić użyteczność ziem zanieczyszczonych metalami ciężkimi – mówi dr hab. Miłosz Ruszkowski z poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, laureat nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej za...

Powstaje Łukasiewicz — Poznański Instytut Technologiczny

Z początkiem roku w stolicy Wielkopolski działać zacznie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Synergia dotychczasowych, oddzielnych instytutów pozwoli na poszerzenie oferty rynkowej i pozyskiwanie międzynarodowych partnerów. Będzie to drugi największy instytut Łukasiewicza w Polsce.