Badania poznańskich naukowców mogą pomóc w zaspokojeniu globalnego zapotrzebowania na żywność

Naukowcy na całym świecie pracują nad rozwiązaniem, które pomoże w zaspokojeniu wciąż rosnącego zapotrzebowania na żywność. W tym celu konieczne są m.in. lepsza ochrona upraw i plonów, a także wspomożenie ich wzrostu. W ostatnim czasie zespół naukowców z Poznańskiego Parku Naukowo-Technicznego zaprojektował związki jonowe, które mogą się do tego przyczynić.

Naukowcy z UAM zbadali lasy pierwotne

W okresie masowych migracji ludności podczas wędrówek ludów (IV-VI w.) na terenie Polski doszło do zarastania terenów rolniczych i regeneracji lasów. Następnie - wraz z intensywnym osadnictwem Słowian i Bałtów, a potem i rozwojem państwa - lasy pierwotne zaczęły stopniowo zanikać.

Poznański naukowiec o złej sytuacji europejskich lodowców

Stan lodowców górskich w europejskim sektorze Arktyki jest generalnie zły. Szczególnie fatalny jest on w wielu miejscach Svalbardu/Spitsbergenu i na rosyjskiej Nowej Ziemi, co grozi wytopieniem wielu z nich już w ciągu ok. 30 lat - informuje dr Jakub Małecki z UAM po analizie danych nt. kilkuset lodowców.

W Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy

W siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, podpisano porozumienie, na mocy którego w Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. PCSS, afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, dołącza do sieci IBM Quantum Network i wspólnie z polskimi naukowcami oraz IBM będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i ich zastosowań. Projekty...