Praca dla młodych? Jest jej coraz więcej

Najniższa stopa bezrobocia w kraju, zwiększająca się liczba ofert pracy dostępnych na lokalnym rynku pracy, a także konieczność reagowania systemu edukacji na potrzeby pracodawców oraz promocji przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego – to najważniejsze fakty i wnioski, jakie płyną z "Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego w...