Za palenie e-papierosa, mandat do 500zł

Rząd znowelizował projekt ustawy, która dotyczy e-papierosów. Jedną ze zmian jest zakaz ich palenia w miejscach wskazanych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Za palenie elektronicznego papierosa strażnik może ukarać osobę palącą tak jak za zwykłego papierosa mandatem w wysokości od 20 - 500...

Prawo trafi pod strzechy

Wiedza przeciętnego Polaka na temat prawa i obowiązujących w Polsce przepisów jest katastrofalna. W poprawie tego stanu rzeczy pomóc ma funkcjonujące od niedawna Centrum Edukacji Prawnej, którego siedziba znajduje się w Poznaniu.

Radcy prawni zapraszają na kurs

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu organizuje kurs przygotowujący do egzaminu na aplikację radcowską. Tegoroczne zajęcia rozpoczną się 27 lutego i zostaną poprowadzone przez wysokiej klasy specjalistów – sędziów sądu apelacyjnego i okręgowego, a także radców prawnych.