Prace przy palatium Mieszka I i Dobrawy zgodnie z założeniami. Na placu budowy dotarł pierwszy element konstrukcji

Kolejny obiekt przypominający o początkach państwa polskiego i miasta Poznania ma być gotowy jeszcze w tym roku. Prace prowadzone w rejonie Kościoła Najświętszej Maryi Panny in Summo na Ostrowie Tumskim związane z instalacją przestrzenną mają na celu wyeksponowanie palatium Mieszka I i Dobrawy. Odwzorowany będzie również historyczny przebieg wału grodu...