Urząd Wojewódzki przypomina o naborze wniosków o wsparcie dla gmin popegeerowskich

Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa gospodarki rolnej realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabór wniosków ruszył 4 stycznia. Wsparcie finansowe ma być przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w gminach. Zdaniem rządu, gminy popegeerowskie muszą „nadrobić” wiele lat zaniedbań i braku inwestycji, które powstały po zlikwidowaniu...