Jak zagospodarować dolinę Wierzbaka? Miasto pyta o koncepcję

Miasto ogłosiło konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka, czyli na obszarze między osiedlami Bonin i Winiary. Najwyżej ocenione prace nie tylko zostaną nagrodzone, ale także będą punktem wyjściowym do stworzenia projektu miejscowego placu zagospodarowania przestrzennego.

Zieleń i zabytki Sołacza zabezpieczone

Miejscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Sołacza, która obejmuje m.in. tereny zielone wzdłuż Bogdanki oraz budynki, które zostaną objęte ochroną.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Grunwaldu

Rada Miasta Poznania przyjęła nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego, a to oznacza, że możliwa jest budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Placówka będzie miała m.in. własne lądowisko dla śmigłowców. W ramach planu zwiększono także minimalny obszar powierzchni biologicznie czynnej.

Zamiast wieżowców, kompleks domów jednorodzinnych i ochrona drzew na Naramowicach

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania, radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Drewlańską, Łużycką, Umultowską i Mołdawską. Łącznie to 3,14 ha powierzchni. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym rejonie zabudowę jednorodzinną lub niskie budynki usługowe. Aby jednak było to w pełni wiążące konieczne...

Radni pozytywnie o możliwości budowania wyższych budynków na MTP

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej wydali pozytywną opinię na temat zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pozwalają one na budowę wyższych niż do tej pory budynków. Na razie jednak, targi nie planują korzystać z tej możliwości w najbliższym czasie.

Projekt dla rejonu ul. Powstańców Wielkopolskich, Kościuszki i Ratajczaka – Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza na konsultacje

Będzie to pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących projektu. W czasie spotkania przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu przedstawią granicę opracowania, a także powód przystąpienia do prac nad dokumentem. Zostaną również wskazane terminy i sposoby zgłaszania uwag dotyczących przedstawionych planów.Spotkanie odbędzie się w czwartek, 24 października, o godzinie 16:30 w Szkole...