Poznań zakupi mobilną stację badającą stan jakości powietrza

Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, w grudniu wniosła poprawkę do budżetu miasta, w sprawie zakupu stacji mobilnej. Za wybór, zakup, utrzymanie i obsługę urządzenia, odpowiadać będzie straż miejska.Stacja miałaby móc zacząć funkcjonować już od najbliższego sezonu grzewczego. Urządzenie umożliwiałoby pomiar źródła emisji, a nie jedynie jego tła, co pozwoliłoby...

Miasto walczy o czyste powietrze

Jakość powietrza w Poznaniu od lat ulega sukcesywnej poprawie. Wartości stężeń zanieczyszczeń gazowych na wszystkich stacjach pomiarowych od lat są poniżej norm, a na większości z nich - znacznie poniżej. Od ponad 20 lat normy roczne spełniają też wartości stężeń pyłu PM10. Jednynym problemem jest nieznaczne przekraczanie dopuszczonej przez ustawodawcę...

Jak Poznań walczy ze smogiem?

Miasto Poznań stara się walczyć o polepszenie jakości powietrza w mieście. Od 2015 roku w Poznaniu realizowany jest program KAWKA, a Eko Patrol regularnie sprawdza domowe paleniska. Do tego, edukacja i promocja proekologicznych zachowań wśród mieszkańców. Wszystko po to, aby wygrać walkę ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami w powietrzu.