Ponad połowa osób 50+ spotkała się z dyskryminacją podczas rekrutacji

Firmy deklarują otwartość na pracowników 50+. 66 proc. zapewnia, że nie dyskryminuje ze względu na wiek. Mimo to ponad połowa silversów przyznaje, że zetknęła się z dyskryminacją ze względu na wiek w procesie rekrutacji, a co trzeci – w obecnym miejscu pracy – wynika z raportu „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy”. Przedstawicieli tego pokolenia...

Co czwarta osoba w wieku produkcyjnym jest bierna zawodowo. Ich aktywizacja jest najpilniejszą potrzebą rynku pracy

Największym wyzwaniem rynku pracy, na którym sytuacja jest najlepsza od 28 lat, pozostaje niska aktywność zawodowa – podkreślają eksperci Instytutu Badań Strukturalnych. To zjawisko szczególnie silne wśród kobiet po 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach i osób niepełnosprawnych, ale dotyka także młodych ludzi, przed 34 rokiem życia. Zdaniem ekspertów potrzeba działań,...

Praca w Jysk: na jakie stanowiska możemy liczyć? Opinie

Z racji swojego zasięgu i dużej ilości sklepów na terenie Polski JYSK będący liderem, jeśli chodzi o sprzedaż produktów aranżacji domu, stale poszukuje nowych osób do zasilenia kadry. Stąd warto zapoznać się z tym, jakie stanowiska są faktycznie dostępne i jakimi zadaniami są one związane.

Polski rynek pracy boryka się z niestabilnością zatrudnienia i niskimi płacami. Jako pracownicy jesteśmy też najbardziej zestresowanym narodem w Europie

Mimo jednego z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej, co czwarty Polak pracuje na niestabilnych umowach i nawet połowa nie ma zagwarantowanego urlopu ani płatnych nadgodzin. Średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce jest dwukrotnie niższa niż średnia w UE. Obok niestabilnych form zatrudnienia – głównym problemem są też niskie płace, przepracowanie i stres, bo Polacy są...

Polscy pracownicy najbardziej zestresowani w Europie. Negatywnie oceniają relacje w swoich firmach

Relacje pracownicze w Polsce są oceniane jako złe lub bardzo złe – wynika z raportu „Między feudalizmem a personalizmem. Medialny obraz relacji pracowniczych w Polsce” przygotowanego na zlecenie Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Najważniejsze zdefiniowane problemy w relacjach pracowniczych to stres, zarządzanie folwarczne i mobbing. Z badania „The Workforce View in Europe 2018” wynika, że Polacy...

Polscy pracownicy najbardziej zestresowani w Europie. Negatywnie oceniają relacje w swoich firmach

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują szereg uchybień polskich firm, między innymi w zakresie terminowości wypłaty wynagrodzeń czy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy. To tylko niektóre z elementów, które składają się na relacje pracownicze, a wśród najważniejszych problemów wymienia się m.in. stres, twarde zarządzanie i mobbing. Zdaniem ekspertów dyskutujących o tym przy okrągłym stole Komitetu...

Poziom bezrobocia w Poznaniu jest najniższy w kraju.

Według Powiatowego Urzędu Pracy na koniec grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 4,2 tys. osób, czyli o 0,8 tys. mniej niż rok wcześniej. Na koniec miesiąca na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 138 kobiet. Połowa bezrobotnych należała do 2 grup wiekowych: do 30 r. życia lub powyżej 50 r....

W Wielkopolsce brakuje ponad 180 tysięcy pracowników

Co najmniej 180 tysięcy osób - tylu pracowników z zewnątrz brakuje w Wielkopolsce. Do niedawna województwo nie musiało korzystać z pracy obcokrajowców, ponieważ wystarczyli pracownicy, którzy przyjeżdżali z pozostałych rejonów Polski. W tej chwili jednak, bezrobocie w regionie jest na tak niskim poziomie, że zaczyna brakować rąk do pracy.