PSM Winogrady kontra Inea – kolejne zarzuty

Nie kończy się walka spółdzielni mieszkaniowej na Winogradach z decyzjami prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, udostępniającej tereny spółdzielni pod inwestycje infrastrukturalne firmy Inea. W tej sprawie PSM Winogrady skierowała już zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Internet na Winogradach – spółdzielnia prostuje informacje

Nie kończy się konflikt pomiędzy spółką Inea S.A., a Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową "Winogrady". Osią niezgody jest internet. Spółdzielnia mieszkaniowa nie zgadza się ze sposobem, w jaki konflikt ten przedstawiany jest w mediach i prostuje - jej zdaniem - błędne informacje.