Zmiany dla kierowców na al. Niepodległości i Towarowej

Jeden z zakresów Programu Centrum obejmuje prace na odcinku ul. Św. Marcin między ul. Gwarną a mostem Uniwersyteckim wraz z fragmentem ul. Towarowej i skrzyżowaniem z al. Niepodległości. Ze względu na postęp robót konieczne są zmiany w organizacji ruchu, których wprowadzenie planowane jest na 15 listopada (wtorek).

Rozpoczęcie prac na ul. Kantaka i pod Okrąglakiem

Zgodnie z zapowiedziami, w połowie listopada rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Kantaka w ramach Programu Centrum. W najbliższym czasie pierwsze roboty będą toczyć się również w obrębie węzła rozjazdowego przy Okrąglaku.

Rozpoczynają się roboty na ul. Mielżyńskiego i Gwarnej

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 7 września (środa) rozpoczynają się prace związane z przebudową trasy tramwajowej oraz wymianą istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego, a także z przebudową ul. Gwarnej. Zaplanowane roboty będą wiązały się ze zmianami w organizacji ruchu w ich rejonie.