Poznańska żywność pod kontrolą

Więcej zakładów żywności i żywienia do skontrolowania, a także więcej nałożonych mandatów - tak można podsumować te działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, które koncentrowały się na ocenie stanu sanitarnego żywności i sklepów.