W siedzibie PAN będzie obradował Wojewódzki Okrągły Stół Edukacyjny

Wojewódzkie Okrągłe Stoły Edukacyjne odbywają się w całej Polsce i są realizacją jednego z postulatów, jakie zgłoszono podczas posiedzeń Ogólnopolskiego Okrągłego Stoły Edukacyjnego w pierwszej połowie 2019 roku.Wielkopolskie zebranie zwołał wojewoda wielkopolski, Zbigniew Hoffmann. Do obrad zaproszono dyrektorów szkół, nauczycieli, przedstawicieli rad rodziców, samorządów uczniowskich, pracodawców i organizacji pozarządowych działających...

MEN drastycznie obciął subwencję oświatową. Poznań rezygnuje z zajęć dodatkowych dla uczniów i ogranicza inwestycje

Z powodu zmniejszenia subwencji oświatowej dla samorządów, a także w związku z koniecznością poniesienia kosztów reformy edukacji oraz zmniejszenia dochodów miasta w wyniku zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd, Miasto Poznań nie będzie w tym roku finansować zajęć dodatkowych w szkołach średnich, a w podstawowych i przedszkolach zmniejszy je o połowę....

Drugi nabór do szkół średnich w Poznaniu. Przygotowano prawie 4 tysiące miejsc

W Poznaniu rozpoczął się drugi nabór w rekrutacji do szkół średnich. Tegoroczna rekrutacja budzi wiele emocji z uwagi na fakt, że biorą w niej udział dwa roczniki uczniów - absolwentów gimnazjów oraz ośmioklasowych szkół podstawowych. W pierwszym etapie do poznańskich szkół średnich nie zakwalifikowało się ponad 3400 uczniów. Szansą dla...

Jutro wyniki rekrutacji do szkół średnich. Kuratorium Oświaty w Poznaniu uspokaja

We wtorek rano zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji do szkół średnich w Wielkopolsce. W związku z reformą oświaty i podwójnym rocznikiem w szkołach, tegoroczna rekrutacja wzbudza ogromne emocje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Z uwagi na o wiele większą konkurencję, nastolatkowie obawiają się, że stracili szansę na wymarzoną szkołę. Kuratorium Oświaty...