Bezpłatna rehabilitacja dla osób po udarze

Ponad 1000 pacejntów po udarze mózgu będzie mogło skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych, które przeprowadzi Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji możliwy będzie szybszy powrót do codziennego życia osób po udarze. Trwają zapisy na udział w programie.

Trwają zapisy na bezpłatną rehabilitację dla osób aktywnych zawodowo i chcących pracować

Bezpłatna rehabilitacja jest realizowana z dofinansowania z Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Oferta skierowana jest do kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn, w wieku 50-64 lata, którzy są aktywni zawodowo lub chcą podjąć aktywność zawodową.Uczestnicy programu będą mieli do wykorzystania minimum 100 zabiegów rehabilitacyjnych w ciągu...

Trening w egzoszkielecie i crossfit przez 8 godzin – akcja charytatywna na rzecz niepełnosprawnych

Czas pandemii koronawirusa to trudny moment dla nas wszystkich, jednak w szczególnym stopniu dotyka ludzi z niepełnosprawnością. Ze względu na rządowe obostrzenia pacjenci ograniczeni ruchowo często praktycznie nie mają szans na kontynuowanie rehabilitacji. Pomóc, przynajmniej części z nich chce stowarzyszenie "Jedna Chwila", które 7 maja zorganizowało akcję charytatywną i zbiórkę...

Nowoczesna rehabilitacja w Poznaniu

Prawie 900 młodych ludzi z dziecięcym porażeniem mózgowym może skorzystać z nowatorskiej rehabilitacji w szpitalu im. W. Degi. Pacjenci będą mieli do dyspozycji nowoczesny sprzęt, który wykorzystuje m.in. wirtualną rzeczywistość.