Odbudują jaz na Obrze

Jaz Perzyny na rzece Obra zostanie odbudowany w najbliższych trzech latach. Zadanie wykona Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. list intencyjny w tej sprawie podpisano w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.