Silny wiatr w Wielkopolsce

W Wielkopolsce już w czwartek wieczorem zauważalne były silne porywy wiatru. Mocno wiało także przez noc i sytuacja nadal się nie uspokoiła. Na szczęście na razie wielkopolscy strażacy nie odnotowali większych interwencji związanych z usuwaniem skutków wichury.