Urząd Miasta Poznania zaprasza studentów na wiosenny staż

Kończy się nabór na wiosenną edycję praktyk i staży studenckich w poznańskim urzędzie miasta. Dostępnych jest 65 miejsc w 27 biurach i wydziałach Urzędu Miasta, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ. Zgłoszenia można przesyłać do 2 lutego.

Przyjdź na staż do Urzędu Miasta Poznania!

Do 30 września trwa nabór na zimową odsłonę praktyk i płatnych staży studenckich. Na chętnych czeka 75 miejsc w 25 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania oraz 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Urząd Miasta zachęca do zgłaszania się do wiosennej edycji Programu Staży i Praktyk Studenckich

Program skierowany jest do studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych magisterskich, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym, eskternistycznym czy wieczorowym. Obejmuje zarówno uczelnie prywatne jak i publiczne.Dobrze, gdy studiowany przez kandydata kierunek odpowiada oczekiwaniom danego wydziału lub biura.Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza online na stronie Urzędu Miasta,...

Zgłoś się na staż do urzędu miasta!

Jeszcze do końca przyszłego tygodnia można zgłaszać się do wiosennej edycji staży i praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Dla studentów przygotowano 70 miejsc w 26 wydziałach i biurach urzędu.